SERVEIS FORESTALS I DE JARDINERIA

Pirosilva és una societat amb una clara vocació mediambiental que està especialitzada en la prevenció d’incendis forestals i en la gestió de l’arbrat urbà.

Treballem principalment en finques privades de boscos periurbans, urbanitzacions aïllades de la trama urbana i en jardins privats, on intentem corregir i disminuir els riscos derivats de l’abandonament dels boscos i de l’estabilitat dels arbres de grans dimensions.

Amb una experiència de més de 10 anys i una àmplia formació tècnica, abastem un extens ventall d’activitats en el sector forestal i de jardineria.