ELS FONAMENTS SOBRE ELS QUALS ES SUSTENTA PIROSILVA S.L, I ELS TEMES AMB ELS QUE ESTEM COMPROMESOS SON ELS SEGÜENTS.
  • Les conseqüències forestals de l’abandonament rural són les masses inestables, vulnerables a pertorbacions, poc diverses…la gestió forestal suposa aconseguir masses més vitals i diverses amb major resiliencia a pertorbacions com a plagues, incendis, ventades, etc.
  • Convenciment de la necessitat de fomentar els aprofitaments energètics per movilitzar la fusta de baixa qualitat, aconseguint d’aquesta manera que s’alliberi la seva energia dins d’una caldera i no en un gran incendi.
  • La reintroducció del foc per mitjà de cremes controlades i mitjançant el monitoratge d’incendis de baixa intensitat ha de corregir l’excés de combustible forestal que s’està acumulant en els boscos i que incrementen el risc de grans incendis.
  • L’autoprotecció de les habitatges i infraestructures ubicades en zones d’alt risc d’incendis forestals és actualment imprescindible a causa del fet que els cossos d’extinció no poden garantir la protecció d’aquests elements quant l’incendi és de gran dimensió.
  • L’avaluació i la gestió del risc de l’arbrat urbà és una necessitat degut a la gran demanda d’espais verds segurs i de qualitat a les zones densament poblades.