És una companyia dirigida per un diplomat en empresarials i tècnic arboricultor, així com per un Enginyer forestal especialitzat en la conservació i gestió dels recursos naturals.

Pirosilva és una empresa dinàmica i en permanent renovació que compta amb una àmplia formació i experiència en execució de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, prevenció d’incendis en la interfície urbà-forestal, així com en la tala i poda de grans exemplars.

Links d’interes: